Energiezuinig of energieneutraal

De voordelen en de verschillen

Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid en het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Bij het streven naar een groenere levensstijl en een lagere energierekening komen vaak termen als “energieneutraal” en “energiezuinig” voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk en wat zijn de voordelen en verschillen? In dit artikel zullen we deze begrippen nader bekijken.

Energieneutraal: duurzaamheid voor een groene toekomst

De term “energieneutraal” verwijst naar een situatie waarin een gebouw of woning net zoveel energie produceert als dat het verbruikt. Met andere woorden, er is geen netto-uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen. Energieneutrale gebouwen maken gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, windturbines of geothermische systemen, om in hun eigen energiebehoefte te voorzien.

Het grootste voordeel van een energieneutraal gebouw is dat het volledig zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Dit betekent dat de eigenaar geen elektriciteit hoeft af te nemen van het elektriciteitsnet, waardoor de energierekening aanzienlijk wordt verlaagd. Daarnaast draagt een energieneutraal gebouw bij aan klimaatbescherming door de vermindering van CO2-uitstoot.

Wat is energieneutraal wonen?

Energieneutraal wonen betekent dat de energie die je verbruikt in je huis volledig wordt gecompenseerd door duurzame bronnen, zoals zonne-energie of windenergie. Met andere woorden, je wekt evenveel (of meer) energie op dan dat je verbruikt. Dit heeft als resultaat dat je geen fossiele brandstoffen meer nodig hebt en dus geen CO2-uitstoot veroorzaakt.

De voordelen van energieneutraal wonen

Energieneutraal wonen biedt verschillende voordelen, zowel voor het milieu als voor jou persoonlijk:

  1. Duurzaamheid: Door te kiezen voor energieneutraliteit draag je actief bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.
  2. Besparing op energiekosten: Hoewel de initiële investering in duurzame technologieën hoger kan zijn, bespaar je op de lange termijn aanzienlijk op je energierekening. Door zelfvoorzienend te zijn qua energie, hoef je immers minder of zelfs helemaal geen elektriciteit meer van het net af te nemen.
  3. Comfortabel wonen: Energieneutrale woningen zijn over het algemeen goed geïsoleerd en maken gebruik van efficiënte verwarmings- en koelsystemen. Dit resulteert in een comfortabel binnenklimaat, ongeacht het weer buiten.
  4. Stijging van de waarde van je huis: Door te investeren in duurzaamheid kan de waarde van je huis stijgen. Steeds meer mensen hechten namelijk waarde aan een groene levensstijl en willen graag energiezuinig wonen.

Energiezuinig

De term “energiezuinig” daarentegen, verwijst naar een situatie waarin het energieverbruik van een gebouw of woning aanzienlijk lager is dan gemiddeld. Een energiezuinig gebouw maakt gebruik van verschillende technologieën en strategieën om het energieverbruik te verminderen, zoals isolatie met HR+++ glas, efficiënte verwarmingssystemen en LED-verlichting.

Het belangrijkste voordeel van een energiezuinige woning is natuurlijk de kostenbesparing op de energierekening. Door minder energie te verbruiken, wordt niet alleen geld bespaard, maar wordt ook de ecologische impact verminderd. Bovendien kunnen energiezuinige gebouwen vaak profiteren van subsidies en andere financiële voordelen die worden aangeboden om duurzaamheid te stimuleren.

Het isoleren van je huis is een belangrijke stap naar energiezuinig wonen. Goede isolatie zorgt ervoor dat warmte in de winter binnen blijft en dat koelte in de zomer niet snel ontsnapt. Dit resulteert in minder behoefte aan verwarming of airconditioning, waardoor je energieverbruik wordt verminderd. Het gebruik van kunststof kozijnen met isolatieglas is dus een goed begin naar energiezuinig wonen. Voor energieneutraal wonen is ook de isolatiewaarde van kunststof kozijnen van belang.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om energiezuinige apparaten te gebruiken, zoals LED-verlichting en smart thermostaten. Deze apparaten verbruiken minder energie en kunnen helpen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen.

De verschillen

Het belangrijkste verschil tussen energieneutraal en energiezuinig is dat energieneutraal volledige zelfvoorziening betekent, terwijl energiezuinig simpelweg duidt op een lager dan gemiddeld energieverbruik. Energieneutrale gebouwen produceren hun eigen hernieuwbare energie, terwijl energiezuinige gebouwen het elektriciteitsnet nog steeds gebruiken als aanvullende bron.

Energieneutrale gebouwen vereisen vaak hogere investeringen in duurzame technologieën, zoals zonnepanelen of windturbines. Het duurt meestal een aantal jaar voordat deze investeringen zijn terugverdiend door de besparingen op de energierekening. Energiesystemen voor energiezuinige gebouwen zijn daarentegen vaak minder complex en vereisen minder initiële investeringen.

Hoe maak je jouw woning energieneutraal of energiezuinig?

Wil jij ook genieten van de voordelen die energieneutraal of energiezuinig wonen biedt? Hier zijn een aantal stappen die je kunt zetten om jouw woning energieneutraal te maken:

  1. Isoleer je huis: Een goed geïsoleerd huis is essentieel voor een laag energieverbruik. Zorg ervoor dat er geen warmte verloren gaat door bijvoorbeeld dak-, vloer- en muurisolatie toe te passen.
  2. Installeer zonnepanelen: Zonne-energie is een van de meest populaire vormen van duurzame energie. Door zonnepanelen op je dak te installeren, wek je zelf elektriciteit op en verlaag je jouw afhankelijkheid van het elektriciteitsnet.
  3. Kies voor energiezuinige apparaten: Vervang oude apparaten door energiezuinige varianten met een A+++-label. Deze verbruiken aanzienlijk minder energie en dragen bij aan het verminderen van jouw totale energieverbruik.
  4. Gebruik slimme thermostaten: Met behulp van een slimme thermostaat kun je het verwarmings- en koelsysteem in je huis efficiënt regelen. Hierdoor bespaar je energie zonder concessies te doen aan comfort.
  5. Bespaar water: Beperk het waterverbruik in je woning door bijvoorbeeld zuinige kranen, douchekoppen en toiletten te installeren.

Tot slot kun je ook kijken naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of windenergie. Door deze bronnen te benutten, kun je zelf groene stroom opwekken en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Kortom, door bewust om te gaan met het gebruik van energie en te investeren in energiebesparende maatregelen, kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst. Energiezuinig wonen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Conclusie

Het is belangrijk om te onthouden dat zowel energieneutraal als energiezuinig streven naar een duurzame toekomst en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Of je nu gaat voor volledige zelfvoorziening of simpelweg wilt besparen op je energierekening, beide keuzes maken een verschil in het creëren van een groenere wereld. Vanzelfsprekend zijn kunststof kozijnen van EA-Kunststoftechniek een goede start naar een groenere wereld.

Aanvullende begrippen:

Een paar termen uitgelegd, die u ongetwijfeld wel eens tegen bent gekomen:

BENG

Bijna Energie Neutraal Gebouw – afgekort BENG. Sinds 2021 moeten nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG eisen. Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.
Bron: rijksoverheid/nieuws/beng.

Nul op de Meter woning

Een nul op de meter woning is energieneutraal. Een woning mag een Nul op de Meter woning worden genoemd als er een energieprestatiecertificaat (EPC) verkregen is van een daarvoor gecertificeerde adviseur. Uit datzelfde certificaat moet blijken dat de jaarlijks verbruikte energie gelijk (of lager) is aan de jaarlijks opgewekte energie. Het energiegebruik van een gebouw wordt berekend aan de hand van de zogeheten Energie Prestatie Coëfficiënt, afgekort EPC. Komt de EPC uit op 0, dan is er sprake van energieneutraal wonen.

Wist u trouwens dat al sinds 2015 alle nieuwbouwhuizen in Nederland een energieprestatie coëfficiënt van 0,4 moeten hebben? Het is dus niet iets nieuws wat zomaar uit de lucht komt vallen. Alleen zijn we er de laatste jaren veel meer mee bezig. En dat is goed nieuws voor het milieu.

Wij helpen om energiebesparend te kunnen wonen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.