Milieudoelen

Wij planten een boom voor iedere nieuwe klant. Plant u met ons mee?

Volgens de opiniepeilingen heeft 6 op de 10 Nederlanders ”angst” voor het voortbestaan van onze aarde. Vooral mensen met kinderen maken zich zorgen over de leefbaarheid en de toekomst van de volgende generaties. Niet verwonderlijk, als je kijkt naar de stijgende temperaturen wereldwijd, de opkomende droogte in landen rond de evenaar, en de stijgende energieprijzen die we hanteren in ons eigen land. Daardoor maken ook steeds meer jonge mensen tussen de 18 en 34 zich zorgen over klimaatveranderingen die ontstaan door opwarming van de aarde.

CO₂ voetafdruk verminderen


De oplossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het verminderen van je CO2 voetafdruk.

Je CO2 voetprint wordt ook wel Carbon footprint genoemd, en wordt berekend aan de hand van de hoeveel broeikasgas-uitstoot van je huishouden op jaarbasis, door bijvoorbeeld voeding, vervoer en energie in huis.

Dit zegt iets over je impact op het klimaat. Hoe kleiner je impact op het klimaat, hoe beter.

Als je een idee wil krijgen van je eigen CO2 footprint, deze kun je berekenen op: https://treesforall.nl/voor-bedrijven/co2-compenseren-bedrijven/


blank
blank

Ecologische voetprint

Naast een CO2 footprint is er ook nog een ecologische voetafdruk. Deze wordt niet in CO2-uitstoot uitgedrukt, maar hoeveel aardbollen we eigenlijk nodig hebben.

De ecologische voetafdruk kijkt naar hoeveel aardoppervlak er nodig is om voedsel en producten te produceren, wegen en huizen te bouwen en om ons afval te verwerken. Ook de uitstoot van broeikasgassen valt hieronder.

Het gaat dus over de bredere impact op onze planeet en niet alleen over het klimaat.

Wat betekent dit concreet:

Om een beter beeld te krijgen:

In Nederland waren we in April al door onze voorraad grondstoffen heen, die we eigenlijk zouden moeten gebruiken in het hele jaar. Om in de Nederlandse levensstijl te voorzien, hebben we dus eigenlijk 3,6 aardbollen nodig, en we hebben er maar één. Dat deze situatie op de lange termijn niet houdbaar is, is dus duidelijk. We plegen dus duidelijk roofbouw op onze planeet en als we geen maatregelen nemen, en betalen daar uiteindelijk de prijs voor.

Earth Overshoot Day

Overshoot day is de dag waarop we door onze voorraden voor het hele jaar heen zijn. Het Global Footprint Network heeft berekend dat we de Nederlandse Earth Overshoot Day -met de juiste maatregelen- kunnen opschuiven naar 30 juni in 2030. Om dit te bereiken moeten zowel de overheid als de industrie wel maatregelen nemen om onze CO2-uitstoot met 44 procent te verminderen. Tegelijkertijd kunnen we onze eigen persoonlijke voetafdruk verkleinen door onze levensstijl aan te passen.

Dit kan als eerste door minder nieuwe spullen te kopen, en daarna door minder energie te verbruiken. Kortom: het doel is om ons in te zetten om energiezuiniger of energieneutraal te bouwen.

Ook wij zijn bezig met Duurzame Ontwikkelingsdoelen en we hebben doelen opgesteld voor de circulaire economie, het klimaat en de natuur.

1. Circulaire economie

EA-Kunststoftechniek streeft naar een duurzame economie waarin we zo min mogelijk schaarse grondstoffen verbruiken, en de reeds aanwezige grondstoffen hergebruiken, en het afval beperken in ons werk. Zo leveren we een positieve bijdrage aan SDG 12, dat duurzame consumptie en productie stimuleert.

blank

Ons te realiseren plan voor 2025

We willen onze impact op het gebruik van nieuw PVC voor kozijnen en het ontstaan van niet-hernieuwbaar afval met 25% verlagen.

Zo is de fabriek waar onze kozijnen geproduceerd worden al voorzien van voldoende zonnepanelen, waarmee bijna het hele productieproces van kozijnen van duurzame en eigen ingewonnen energie kan worden voorzien.

Ook Schuco is daarin zeker een betrouwbare en progressieve partner, zij hergebruiken minimaal 60% gerecycled PVC in haar kunststof profielen.

Daarnaast zijn we ook continue in overleg met leveranciers van bijvoorbeeld glas, afwerking en vensterbanken omtrent verbeteringen in het productieproces.

2. Natuur en Milieu

EA-Kunststoftechniek zet zich daarnaast nog meer actief in voor het behoud van onze natuur. We proberen de milieuschade van ons werk zo klein mogelijk te houden en de natuur in onze omgeving te behouden. Onze doelen voor de natuur sluiten aan bij SDG 14 en SDG 15, die het leven op het land en in het water niet alleen willen beschermen, maar we dragen ook bij aan het herstel ervan.

We planten bomen

Als u toch al besloten heeft om kunststof kozijnen te bestellen, doe dat dan bij ons. Help ons de aarde te helpen en te verduurzamen. Wij kopen een boom voor elke klant die bij ons kozijnen afneemt.

Zo helpen we niet alleen uw woning te verduurzamen, maar zo helpen we wereldwijd mee aan behoud van klimaat en milieu. Daarom planten we voor elke klant een boom via treesforall.nl

Wij planten een boom voor elke klant. Plant u met ons mee?

blank

Disclaimer

De tekst op deze pagina is geschreven omdat EA-Kunststoftechniek een sterke betrokkenheid heeft bij het duurzaam omgaan met onze natuur. We doen ons best om de impact van ons werk op het milieu te minimaliseren en de natuurlijke rijkdom van onze omgeving te bewaren. Onze natuurdoelstellingen zijn in lijn met SDG 14 en SDG 15, die streven naar het behoud en het herstel van het leven op het land en in het water.