Betaling en aanbetaling

Voorschieten van kosten

Zoals op diverse plekken op onze website te lezen is, werken we zonder hoge en risicovolle aanbetalingen.
Bij veel bedrijven zien we dat er vaak veel geld vooraf moet worden betaald. Soms wel tot 50%. De reden is dat met name kleinere bedrijven zeggen dat ze deze aanbetalingen nodig hebben om uw kozijnen te kunnen bestellen, omdat ook voor hun kozijnen veel geld kosten.

Omdat wij een financieel gezond bedrijf zijn, hoeft u bij ons geen hoge aanbetaling te doen. Daardoor loopt u geen risico, en met een geringe aanbetaling blijft het voor ons aantrekkelijk om uw bestelling goed uit te voeren. U betaalt bij ons immers minimaal 80% bij oplevering.

Montage volgens boekje, zonder hoge aanbetaling

Juist bij veel bedrijven is een aanbetaling noodzakelijk van tenminste 30%. Daarna dient u voorafgaand aan de montage ook nog eens 30% te betalen. Voor ons onbegrijpelijk. We werken altijd zo goed mogelijk en naar alle richtlijnen van KOMO, VKG en Schuco, en vaak is vooraf al besproken hoe er buiten en binnen afgewerkt gaat worden.

Vast laag bedrag

Betaal nooit meer dan 20% aan. Bij bedrijven die meer als aanbetaling rekenen kan dit bedrag toch nog behoorlijk oplopen, en u dient zich af te vragen of u wel zo’n risico lopen wilt. Bij een maximale aanbetaling van 20% blijft het voor de ondernemer aantrekkelijk om de opdracht goed en zorgvuldig en conform afspraak uit te voeren.

Betaling op de laatste dag

Pas als alle werkzaamheden afgerond zijn, en alles netjes afgewerkt is betaalt u de eindfactuur, welke dan ook op de laatste werkdag voldaan moet worden. De aanwezige monteur zal nog even met u alles nalopen voor hij vertrekt om samen met u te controleren of alles klopt. Geen onafgewerkte werkzaamheden en dus geen risico.

Zijn er toch zaken die nageleverd moeten worden, zoals bijvoorbeeld horren, mag u in overleg een bedrag inhouden tot deze geleverd zijn. Vaak worden horren namelijk nageleverd, omdat ze soms ingemeten worden als de kozijnen al gemonteerd zijn.

Hogere aanneemsom bij grote projecten

(grote nieuwbouwprojecten, VVE’s of andere projecten)

Bij grote aanneemsommen (vanaf 50.000 Euro of hoger) kan 50% als aanbetaling worden gevraagd, plus een deelbetaling van 30% bij aanvang van de werkzaamheden. Ter geruststelling: dit is bijna nooit het geval bij particuliere offertes.