Grondstoffentekort bij kunststof kozijnen

Wereldwijd is er een groot tekort aan allerlei grondstoffen. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze branche. Wat merken wij hiervan en wat zijn de gevolgen voor u als klant?

Bij productie van een kunststof kozijn zijn vaak veel partijen bij betrokken. Denk dan aan glas, PUR, PIR-isolatie, scharnieren, sloten, afwerklijsten, kliklijsten, staalprofielen en tal van andere zaken. Al deze zaken maken de productie van een kunststof kozijn tot één complex geheel.

Het onstaan van tekorten in een notedop

In het begin van de allereerste Corona uitbraak is al gelijk een achterstand ontstaan. Mede door het wegvallen van veel grondstoffen producerende fabrieken die in een lock-down moesten, of met minder mensen moesten produceren om 1,5 meter afstand te kunnen houden of het wegvallen van veel mensen die tijdens deze eerste golf ziek afgemeld zijn.

Ook de overzeese handel kwam onder druk te staan door onzekerheid bij veel producenten en leveranciers. Er was immers een wereldwijd probleem. Daardoor werd de productie afgeschaald en men ging ervan uit dat wereldwijd de mensen de hand op de knip zouden houden.

Toenemende vraag naar verduurzamen

Het tegenovergestelde gebeurde. Juist omdat mensen veel meer tijd thuis doorbrachten, werd er kritischer gekeken naar mogelijkheden om de woning op te knappen en beter te isoleren. Kortom, er was meer tijd om de woning algeheel te verbeteren. En daarmee steeg ook de vraag naar kunststof kozijnen.

Oplopende prijsstijgingen door schaarste

Wijzelf werken continue door om deze vraag te voldoen, samen met alle collega kozijnen bedrijven. Ook bij ons is er geen enkele dag uitgevallen dat we niet werken of monteren. Maar feit is wel dat ook wij natuurlijk afhankelijk zijn van alle eerder genoemde zaken als isolatie glas, staal, aluminium en overige benoemden. En als één van de eerder genoemde zaken niet, of later uitgeleverd wordt, heeft dat uiteraard gevolgen voor onze algehele planning. En door toenemende schaarste ontkomen wij ook niet aan het feit dat levertijden soms oplopen en/of dat prijzen worden verhoogd.

Tekorten anno 2023

En wie denkt dat het allemaal wel weer meevalt tegenwoordig, heeft het mis. Ook nu in eind 2023 zijn er chronische en grote tekorten waardoor vooral energieprijzen komende tijs flink zullen toenemen. De universiteit in Amsterdam heeft onlangs een artikel geplaatst waaruit blijkt dat het einde niet in zicht is. Lees hier het onderzoek van de Universiteit in Amsterdam

De oplossing: Recyclen

Recycling is de oplossing

Wij stimuleren het hergebruik van kunststof kozijnen en het recyclen van kunststof kozijnen. De levenscyclus van een kunststof kozijn is 50 tot 75 jaar. Het is dan ook met recht een duurzaam product. Oude kunststof kozijnen leveren waardevolle grondstoffen op voor de productie van nieuwe kozijnen en ze kunnen tot wel 10 keer gerecycled worden zonder verlies van kwaliteit. Oude kozijnen worden hergebruikt in het Schuco-Recyclesysteem, en vandaag de dag wordt circa 70% van de kozijnen gemaakt van gerecyclede kozijnen. Wij streven ernaar om hier 100% van te maken!